ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

កញ្ញា មាន សូនីតា (Mean Sonyta) មានអារម្មណ៍សង្វេកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឈានជើងដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

កញ្ញា មាន សូនីតា (Mean Sonyta) មានអារម្មណ៍សង្វេកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឈានជើងដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ ដើម្បីឱ្យដឹងថាគាត់ចង់និយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់សាធារណជន ជាពិសេសយុវវ័យដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា សូមរង់ចាំទស្សនាឃ្លីបវីដេអូខ្លីតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះ។