ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីសង្រ្កាន្តសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុ

ការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីសង្រ្កាន្តសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤-១៦ មេសា ២០១៩ ចាប់ផ្ដើមហើយ!
ចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីប្រមូលថវិកា និងវិភាគទាន សប្បុរសធម៌ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីការចូលរួម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 012 929 727 / 093 929 727