ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ការណែនាំពីរបៀបបរិច្ចាគតាមគណនី Wing

លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ដែលមានគណនី Wing និងមានបំណងបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា សូមពិនិត្យមើលការណែនាំពីរបៀបបរិច្ចាគដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូខ្លីខាងក្រោម។ សូមអរគុណ!

ទស្សនាវីដេអូ