ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

បទសម្ភាសន៍៖ តើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា?

ការបរិច្ចាគ និងវិភាគទានសប្បុរសធម៌នានាតាមរយៈមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានាពេលកន្លងមក ពិតជាបានចូលរួមចំណែកទ្រទ្រង់ និងធានានិរន្តរភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តការរបស់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាលកុមារកម្ពុជា ប្រកបដោយគុណភាព និងឥតគិតថ្លៃ។ ដូច្នេះ សូមឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា មេត្តាបន្តចូលរួមជាសមាជិកមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាតាមរយ:ការបរិច្ចាគជាមួយមធ្យោបាយដែលងាយស្រួល និងដោយមិនគិតថ្លៃសេវាជាច្រើនដូចខាងក្រោម។

ក្នុងករណីឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា មានបំណងចូលរួមបរិច្ចាគដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា សូមមេត្តាផ្តល់ដំណឹងជាមុនមកលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីក្រុមការងារយើងអាចរៀបចំកត់ត្រាថវិកាបរិច្ចាគទាំងអស់ក្នុងបញ្ចីរួមគ្នាតែមួយ ដែលបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពក្នុងស្មារតី “ខ្មែរជួយខ្មែរ”។
______________________
សូមបរិច្ចាគជាសមាជិករបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ដោយឥតបង់ថ្លៃសេវាតាមរយៈ
1) ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 001-0004517348
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 001-0004517337
2) ធនាគារឯកទេស និងភ្នាក់ងារវេប្រាក់ Wing៖
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 5559
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖5558
3) ធនាគារអេស៊ីលីដា
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 00010341273813
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 00010341273824
4) ធនាគារ ABA
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 000791704
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 000791702
5) លេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា៖
• ច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
• លេខទូរស័ព្ទ 061 701 111 / 096 701 1111

ទស្សនាវីដេអូ