ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

មធ្យោបាយបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

ពេលនេះលោក លោកស្រី និងអ្នកនាងកញ្ញា កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដែលជារបស់អ្នករាល់គ្នា និងសម្រាប់កុមារគ្រប់រួប។ ត្រឹមតែ៦០០០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ ឬ៥០០០រៀលក្នុងមួយខែ ខ្មែរពិតជាអាចជួយខ្មែរបាន ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងប្រាំទីតាំងដែលបាន និងកំពុងពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺដល់កុមាររាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងប្រកបដោយគុណភាព។

លោក លោកស្រី និងអ្នកនាងកញ្ញា អាចបរិច្ចាគបានតាមរយៈ៖
– ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
– ធនាគារឯកទេស និងភ្នាក់ងារវេប្រាក់ Wing
– ធនាគារអេស៊ីលីដា
– ធនាគារ ABA
នៅតាមគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស តាមរយៈលេខគណនី និងលេខកូដដូចខាងក្រោម៖