ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

អរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ, មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា​ សូមជូនពរដល់កុមារទាំងអស់មានសុខភាពល្អដោយជៀសផុតពីជំងឺនានា និងរស់នៅប្រកបដោយភាពញញឹម។ សូមរួមគ្នាជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា​ ដែលជាមូលនិធិផ្លូវការ បង្កើតឡើងដើម្បីកៀរគរអំណោយ ឧបត្ថម្ភធន និងវិភាគទានពីប្រភពស្របច្បាប់នានា ដេីម្បីធានាចីរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ដែលពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺកុមារប្រកបដោយគុណភាព និងដោយឥតគិតថ្លៃនៅកម្ពុជា។
______________________
ការបរិច្ចាគចូលជាសមាជិកដោយមិនមានបង់ថ្លៃសេវាតាមរយៈ
1) ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 001-0004517348
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 001-0004517337
2) ធនាគារឯកទេស និងភ្នាក់ងារវេប្រាក់ Wing៖
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 5559
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖5558
3) ធនាគារអេស៊ីលីដា
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 00010341273813
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 00010341273824
4) ធនាគារ ABA
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 000791704
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 000791702

លេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា៖
• ច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
• លេខទូរស័ព្ទ 061 701 111 / 096 701 1111