លោកនង ពិសិដ្ឋ អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមការងារទៅទទួលថវិកាបរិច្ចាគចំនួន៤,៣៦៥,០០០៛

Archives by Month:

Archives by Subject: