ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

ការតបស្នងរបស់ DJ NANA ចំពោះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

ការតបស្នងចំពោះអ្នកធ្លាប់ធ្វើអំពើរល្អមកលើយើងជាកិច្ចការដែលយើងមិនគួរមើលរំលង សម្រាប់ DJ NANA (Dj NanaTips) បានតបស្នងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលធ្លាប់បានបង្កើត និងសង្គ្រោះជីវិតក្មួយស្រីជាទីស្រាលាញ់របស់គាត់តាមរយៈការចេញវីដេអូខ្លីមួយអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាតាមរយៈការបរិច្ចាគត្រឹមតែ៥ ០០០រៀល/មួយខែ ឬ៦០ ០០០រៀល/ក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកគាំទ្ររបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា។
______________________
សម្រាប់ការបរិច្ចាគដោយមិនមានបង់ថ្លៃសេវា ៖
1) ធនាគារកាណាឌីយ៉ាគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 001-0004517348
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 001-0004517337
2) ធនាគារឯកទេស និងភ្នាក់ងារវេប្រាក់ Wing៖
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 5559
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖5558
3) ធនាគារអេស៊ីលីដា
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 00010341273813
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 00010341273824
4) ធនាគារ ABA
• គណនីប្រាក់រៀល៖ 000791704
• គណនីប្រាក់ដុល្លារ៖ 000791702
5) លេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា៖
• ច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
• លេខទូរស័ព្ទ 061 701 111 / 096 701 1111

ទស្សនាវីដេអូ