សមាជិកស្ថាបនិក

សមាជិកស្ថាបនិក
ល.រ ឈ្មោះ ដុល្លារ រៀល ផ្សេងៗ
1 លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី - 80 000 000 ៛ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គ្រុប
2 ឯកឧត្តម វង សូត - 80 000 000 ៛ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
3 ឯកឧត្តម ងី តាយី និង លោកជំទាវ ហេង មុន្នីរ័ត្ន $20,000 - រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
4 ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល $20,000 - ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
5 ឯកឧត្តម លឹម គានហោ $20,000 - រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
6 លោកឧកញ៉ា លី គួង $20,000 - អគ្គនាយកប៊ីកហៅស៍ ខមមើសល ខបភើរេសិន
7 ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ និង លោកជំទាវ ទេព បុប្ផាប្រសិទ្ធ $20,000 - ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
8 ឯកឧត្តម វឌ្ឍនា អាស្វាហ៊ីម $20,000 - ប្រធានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ហ្រ្កែនដាយម៉ិន
9 ឯកឧត្តម វឌ្ឍនា អាស្វាហ៊ីម $20,000 - ប្រធានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ហ្រ្កែនដាយម៉ិន
10 ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ និង លោកជំទាវ $20,000 - ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ