ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

សកម្មភាពជិះកង់របស់សមាគមចលនាយុវជនកម្ពុជា​ (ក្រុម១៥៧)

សកម្មភាពជិះកង់របស់សមាគមចលនាយុវជនកម្ពុជា​ (ក្រុម១៥៧) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់មកពីសាខាចលនាយុវជនកម្ពុជា​ទូទាំងប្រទេស ដែលបានប្រមូលថវិកាបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាចំនួុន ៥៧ ០០០(ហាសិបប្រាំពីរពាន់)ដុល្លារ និង​ ៧៥ ០០០ ០០០(ចិតសិបប្រាំលាន)រៀល និងការចូលជាសមាជិករបស់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាពីសំណាក់អ្នកចូលរួមជិះកង់ និងសាធារណជន។