ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

បទចម្រៀង ”គន្ធបុប្ផាមហាស្រណោះ” ដោយលោក អ៊ាម វន្នី និងកញ្ញា អ៊ុក សុវណ្ណារី

បទចម្រៀង ”គន្ធបុប្ផាមហាស្រណោះ” ដោយលោក អ៊ាម វន្នី និងកញ្ញា អ៊ុក សុវណ្ណារី ជាការរំលឹកគុណដ៏ធំធេងដែលលោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richer មានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសចំពោះកុមាររាប់លាននាក់ និងដើម្បីដាសស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបថាអត់ពីលោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតទៅ យើងត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់លោកជារៀងរហូត។